Logo Juming Vaše zcela soukromé potěšení z koupání
  design-element
 
Hlavní > Bazény a příslušenství > Zahradní jezírka
 
ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Už od pohledu se romantická jezírka těší čím dál větší oblibě mezi majiteli zahrad, parcel a pozemků užívaných pro rodinné bydlení. Je to zkrátka trend, výsledek hledání kompromisu mezi okrasnou vodní plochou a klasickým venkovním bazénem. Žádané propojení estetického prvku s praktickou funkcí, totiž s možností využívání vodní nádrže k osvěžení a relaxaci.

Jezírko je vhodná volba i ze zdravotního hlediska. Např. pro alergiky a astmatiky je koupání v bazénu s chlorovou vodou někdy dokonce naprosto vyloučeno.

Nabízíme Vám profesionálně vypracovaný projekt se specifikací odpovídajících materiálů, s návrhem způsobu realizace, samotnou realizaci včetně dodání technologie na úpravu vody a rádi Vám poradíme s volbou vhodného rostlinstva.

Rady, jak vybudovat krásné zahradní jezírko


Rady, jak vybudovat krásné zahradní jezírko

Stanoviště

Jezírko by nemělo být umístěno v trvalém stínu, ale ani na místě osluněném po celý den. Není vhodné ani místo pod košatými listnatými stromy, které znečišťují hladinu padajícím listím. Ideální je místo, kam slunce svítí asi pět hodin denně. Chcete-li, aby některé rostliny a ryby v rybníčku přezimovaly, měla by jeho hloubka být větší než 80 cm.

Co potřebujeme

Pro větší zahradní jezírka je ideální použití fólií (PE a PVC folie o síle 0,5, 1 a 1,5 mm a šířce 2, 4, 6 a 8 m a velkorozměrové plachty do rozměru 20 x 20 m). Na 1000 litrů vody by mělo připadnout nejvýše 20 - 25 cm celkové délky ryb, to znamená například dvě ryby o délce 12 cm. Vodní hladina by měla být zhruba z jedné třetiny pokryta vodními rostlinami.

Vodní efekty - kaskády, vodní zvony, chrliče, gejzíry jsou nejen krásné, ale zároveň vysoce funkční při ochlazování a okysličování vody v zahrdním jezírku v letních měsících.

Postup - větší foliové jezírko

Protože je uložení a svaření fólie záležitostí vyžadující dostatečné zkušenosti, doporučujeme svěřit jejich vytvoření odborníkům. Po osázení rostlinami je vhodné začít s účinnou filtrací. Mějte na paměti, že na účinnou filtraci má vliv správná volba filtračního zařízení a výkon filtračního čerpadla, které by mělo být schopno přečerpat přes filtr obsah zahradního jezírka zhruba pětkrát za den. Důležité je i správné osazení fontánovými čerpadly s vodními efekty.

Správné umístění zahradního jezírka

Své zahradní jezírko umístěte v místě, které dobře znáte. To je především důležité v rodinách, kde jsou děti. Váš rybníček by neměl ležet přímo pod stromy, neboť padající listí rybníček znečišťuje a narušuje biologickou rovnováhu. Výrůstky kořenů by mohly rybníčkovou fólii poškodit. Přímé slunce by nemělo na Váš rybníček přes den svítit více jak 6 hodin. Zbývající čas dne by měl být rybníček ve stínu. Označte si zahradní hadicí polohu a tvar jezírka. Podle označení se může každý člen rodiny podílet na výběru správného místa a můžete také vysledovat průběh slunce a stínu na vybraném místě.

Jestliže má být hladina vašeho zahradního jezírka větší než 4 m2, pak zvolte rybníček foliový, neboť tak můžete navrhnout formu a velikost zcela dle svých představ. Kromě toho jsou fóliové rybníčky při této velikosti nákladově výhodnější. Jestliže plánujete menší rybníček než 4m2, je lépe zvolit některý z plastových rybníčků, které mají jednotlivé zóny tvarovány tak, aby pobřežní i ostatní rostliny měly svoji potřebnou minimální hloubku.

Čím hlubší jezírko, tím lépe!

Průměrná hloubka zahradního jezírka by měla být minimálně 40 cm. Čím hlubší bude jezírko, tím lépe a rovnoměrněji se bude udržovat teplota vody. Vše, co je zahloubeno v zemi, je méně závislé na venkovní teplotě. Správně zvolená hloubka jezírka má značný vliv na to, aby se v létě rybníček nepřehříval a v zimě zcela nevymrzl. Velmi důležité je správné rozmístění rostlinných zón. Bažinatá zóna by měla vést kolem celého zahradního jezírka jako žlábek, s přívodem vody jen na několika místech. Tak vznikne močálovitá zóna, kde se daří nejkrásnějším rostlinám, např. Kyprej a Vrbina. Hloubka: 0-10 cm. Plochá vodní zóna se napojuje na bažinatou zónu a je hluboká cca 20-40 cm. Zde rostou velmi vysoké rostliny jako např. Orobinec, které mohou vyrůst až do výše 250 cm. Hlubinná zóna by měla mít hloubku 60-150 cm. Většina rostlin hlubinné zóny má listy či květy na vodní hladině, jako např. Plavín a Leknín bílý.

Jak zjistíte netěsné místo v jezírku?

Jestliže máte podezření, že je Váš rybníček poškozen a ztrácí vodu, tak vypněte všechna čerpadla a nechte hladinu rybníčku zklidnit. Posypte hladinu jemnou moukou přes síto. Stav vody se snižuje a ukáže Vám, v které hloubce máte hledat díru. Nahromadění mouky v jednom místě nám ukáže polohu díry. Ne vždy je ztráta vody způsobena proražením folie. Často je to vinou nedostatečné nebo neexistující kapilární uzávěry.

Hospodaření s živinami

V každé kapce vody najdeme méně či více rozpuštěných živin, které přijímají rostliny v jezírku. Rovnováha živin je pro jezírko velmi důležitá, neboť při jeho nedostatku mohou rostliny odumřít. Přebytek živin vede naopak k silnému nárůst řas. Odumřelé části rostlin, spadané listí, přebytečné krmení pro ryby se působením mikroorganismů rozkládají. Vzniká nitrit, který se v rybníčku mění na nitrát a posléze se stává opět živinou. Při tomto procesu se spotřebovává mnoho kyslíku, který pak chybí živočichům i rostlinám. Při akutním nedostatku kyslíku mohou odumřít i řasy a voda se silně zakalí. Postarejte se o dostatečné osázení rostlinami. Měla by být osázena 1/3 vodní hladiny, což zpravidla odpovídá uzavřenému rostlinném pásu okolo rybníčku. Zpočátku nevysazujte žádné ryby nebo jen málo a zredukujte krmení na minimum. Často mohou ryby žít v rybníčku zcela bez přídavku krmení. Jakmile vzniknou v rybníčku řasy, měly by být ihned vyloveny. Pomocí vodních efektů, či vzduchovacích čerpadla přiveďte kyslík.

Dostatek kyslíku ve vodě

Postarejte se o dostatek kyslíku ve vašem zahradním jezírku. Voda se musí pohybovat, aby mohla žít. Nejvhodnější je např. pěnový sloupec, který promíchává vzduch z okolí s rybniční vodou. Dalšími prostředky jak okysličit vodu jsou např. stříkací figury, vzduchovací čerpadla. Objem vody ve správně osázeném rybníčku s dostatečným přívodem kyslíku, by měl být filtračním systémem přefiltrován minimálně 4-5krát za den.

Firma JUMING s. r. o. Vám přeje příjemné chvíle strávené u Vašeho jezírka.